Ovu uslugu smo uveli radi potrebe i potražnji klijenata i pacijenata

Naši baštovani nude usluge održavanja zelenila i zelenih površina kao i održavanje i njega biljaka i povrtnjaka. U okviru održavanja pružamo usluge (povremenog ili stalnog) redovnog košenja travnjaka, prehranjivanje travnjaka đubrivima, mehanička i hemijska borba protiv korova. U sklopu redovnog održavanja vrši se i obrezivanje biljaka, okopavanje zemljišta radi poboljšavanja.


Kao što je:

  • Košenje trave
  • Održavanje i uređivanje cvijetnjaka
  • Obrađivanje lijeha (okopavanje,sadnja,pljevenje)
  • Obrezivanje vočaka
  • Uništavanje korova

Pozovite za više informacija o cijenama i detaljnog dogovora (dolazimo na kućnu adresu)

na br mob: 062 421 437 ili 062 939 404 Vibera WhatsApp ili na
e-mail: kucnapomocinjegasunce@gmail.com
ponuđene vam kontakt forme(obrasca)

Svaki dogovor je moguć naravno prema vašim potrebama.
Mi smo vama na usluzi “SUNCE Kućna pomoč i njega”
SARAJEVO BiH