Šta podrazumeva usluga naših Medicinskih sestara i tehničara

(Patronažna služba) iz naše ponude

Naš tim koji se sastoji od stručnog i obrazovanog kadra (koje imaju dugogodišnja iskustva u radu državnim bolnicama i klinikama naše spoljne saradnice i saradnici) garantuju posvećenost i najviši stepen usluge onih kojima je to potrebno.

Zbog bogatog iskustva koje posedujemo, možete nam ukazati svoje poverenje i biti sigurni da će naše Medicinske sestre i tehničari (Patronažna služba) svoj posao uraditi adekvatno i odgovorno.

Naša patronažna služba ima iskustvo u radu sa starim osoba, hroničnim bolesnicima, terminalnim pacijentima kao i onim pacijentima koji se oporavljaju nakon bolničkog lečenja.

Naše Medicinskih sestara i tehničara (Patronažna služba) pruža sledeće usluge u kućnim uslovima po potrebi pacienata


Kao što je :

  • Primjena (infuzija) – sa našim materijalom
  • Primjena (infuzija) – bez našeg materijala
  • Promjena urinarnog katetera
  • Vađenje urinarnog katetera
  • Davanje injekcije IV i IM
  • Previjanje rana sa našim matrijalom
  • Previjanje rana sa vašim matrijalom
  • Vađenje krvi – s dostavom
  • Vađenje krvi – bez dostave
  • Klizma za čišćenje debelog creva (priprema za higijenu i kolonoskopiju)

Pozovite za više informacija o cijenama i detaljnog dogovora (dolazimo na kućnu adresu)

na br mob: 062 092 724 ili 062 421 437 Vibera WhatsApp ili na
e-mail: kucnapomocinjegasunce@gmail.com
ponuđene vam kontakt forme(obrasca)

U vašoj poruci napišite nam nešto više o bolesti pacijeta i gdje se nalazi grad,mjesto,naselje i godine pacijenta.

Svaki dogovor je moguć naravno prema vašim potrebama.
Mi smo vama na usluzi “SUNCE Kućna pomoč i njega”
SARAJEVO BiH