Paketi brige i pomoći u kući na 4 sata i 6 sati rada dnevno

Ove usluge namjenjene su za kućnu pomoć i brigu na 4 i 6 sata dnevnog rada za same starije osobe, slabije pokretna, nepokretna invalidna, dementna lica kao i svim ostalim

osobama koje imaju potrebu za uslugama koje pružamo i kojim je potrebana neophodna pomoć i briga, kući koje obuhvata različite vrste usluga, pomoći u olakšavanju života i starosti.

Koje su prednosti kućne pomoći i njege starih lica?

Članovi porodice starih i bolesnih lica najčešće imaju svu dobru volju da im pomognu, ali im često nedostaje vremena i stručnosti. Problem sa vremenom postaje još veći ako osoba ne živi zajedno sa njima u istom domaćinstvu, već na drugoj lokaciji.U tom slučaju postaje skoro nemoguće kontrolisati da li osoba uzima terapiju i obroke redovno, da li se dovoljno kreće, kakvo joj je zdravstveno stanje i slično.

Što se smeštanja u starački dom tiče, odlazak starih lica u starački dom za njih predstavlja veliki stres. Veoma često se pacijenti protive odlasku u dom. Dolazi do promene kompletnog okruženja, uvođenja pravila ponašanja na koja možda nisu navikli, susreta sa mnogo nepoznatih lica, djeljenja prostorija sa još osoba, gubitka kontakta sa prijateljima, komšijama itd.

Kod kućne pomoći i njege ne dolazi do takvih naglih promena. Osoba ostaje u svom okruženju, a dobija ephodno osoblje i usluge koje joj olakšavaju starost i poboljšavaju zdravstveno stanje, dok članovi porodice dobijaju svoje dragoceno vreme nazad kako bi se posvetili svojoj djeci, poslu ili drugim željenim aktivnostima. Uz redovnu kućnu pomoć i njegu od strane Gerontodomaćice, Njegovateljica Medicinskih sestara (zavisno na koliko se sati radi jer ovaj vid pomoči nudimo na 3 sata rada dnevno 4 sata rada dnevno i na 6 sati dnevno ) održava se higijena tela, administrira neophodna terapija, vodi računa o ishrani, prati zdravstveno stanje pacijenta i pružaju druge neophodne usluge.


Usluga na 4 i 6 sati rada dnevno – rade naše Gerontodomaćice i Njegovateljice

Usluge na 4 sata dnevnog rada

Ove usluge su namjenjene su za pokretne polupokretne, invalidnih i samih starijih osoba kojim je potrebana neophodna pomoć u kući koje obuhvataju različite usluge,pomoći u olakšavanju života i starosti (po potrebi povremeno ili stalno u obavljanju higijenskih, svakodnevnih kućanskih poslova kao i van kuće). Kao i svim ostalim osobama koje imaju potrebu za uslugama koje pružamo.

 • Pomoć oko očuvanja samostalnosti
 • Druženje (prilagdodljivo dementnim osobama)
 • Pomoć i asistencija pri rukovanje pomagalima za kretanje (po potrebi)
 • Kontrola uzimanja propisanih ljekova (po potrebi davanje insulina i mjerenje šečera u krvi)
 • Praćenje i kontrola vitalnih znakova (krvnog pritiska, pulsa, disanja, telesne temperature)
 • Odlasci u apoteku (po mjesečno sljedovanje propisane terapije)
 • Odlasci i pratnja doktoru (porodičnom doktoru bolnice,privatne klinike po uputnice,nalaze itd..)
 • Priprema i serviranje adekvatne hrane (po potrebi hranjenje pacijenta)
 • Izvođenje u šetnju (ako je osoba u stanju)
 • Plačanje računa (komunalije)
 • Kupovina i nabava (prodavnice,pijaca)
 • Kupanje, pranje kose, dnevno održavanje higijene, sječenje noktiju
 • Oblačenje i pomaganje pacijentima da se obuku
 • Održavanje higijene postelje
 • Pranje veše i postelje pacijenta
 • Održavanje životnog prostora gdje boravi pacijent

Medicinske usluge po potrebi i zahtjevu klijenta ili pacijenta (mobilno medicinsko osoblje ne ulazi u cijenu kućne pomoći)

Usluge na 6 sati dnevnog rada

Usluge njege i pomoći u kući, podrazumjeva svakodnevna briga o starim,bolesnim,polupokretnim ,nepokretnim ,dementnim invalidnim osobama koje obuhvataju različite usluge,pomoći u olakšavanju života i starosti (po potrebi povremeno ili stalno u obavljanju i higijenskih i kao svakodnevnih kućanskih poslova i van kuće). Kao i svim ostalim osobama koje imaju potrebu za uslugama koje pružamo.

 • Pomoć oko očuvanja samostalnosti
 • Druženje (prilagdodljivo dementnim osobama)
 • Pomoć i asistencija pri rukovanje pomagalima za kretanje (po potrebi)
 • Kontrola uzimanja propisanih ljekova (po potrebi davanje insulina i mjerenje šečera u krvi)
 • Praćenje i kontrola vitalnih znakova (krvnog pritiska, pulsa, disanja, telesne temperature)
 • Odlasci u apoteku (po mjesečno sljedovanje propisane terapije)
 • Odlasci i pratnja doktoru (porodičnom doktoru bolnice,privatne klinike po uputnice,nalaze itd..)
 • Priprema i serviranje adekvatne hrane (po potrebi hranjenje pacijenta)
 • Izvođenje u šetnju (ako je osoba u stanju)
 • Plačanje računa (komunalije)
 • Kupovina i nabava (prodavnice,pijaca)
 • Kupanje, pranje kose, dnevno održavanje higijene, sječenje noktiju
 • Promjena pelena pacijentima (održavanje higijene urogenitalnog područja)
 • Oblačenje i pomaganje pacijentima da se obuku
 • Održavanje higijene postelje
 • Pranje veša i postelje pacijenta
 • Održavanje životnog prostora gdje boravi pacijent

Medicinske usluge po potrebi i zahtjevu klijenta ili pacijenta (mobilno medicinsko osoblje ne ulazi u cijenu kućne pomoći i njege)

Sigurnost i pouzdanos zagarantovana od strane naših radnica i nas


Pozovite za više informacija o cijenama i detaljnog dogovora (dolazimo na kućnu adresu)

na br mob: 062 092 724 ili 062 421 437 WhatsApp ili na
e-mail: kucnapomocinjegasunce@gmail.com
ponuđene vam kontakt forme(obrasca)

U vašoj poruci napišite nam nešto više o bolesti pacijeta i gdje se nalazi grad,mjesto,naselje i godine pacijenta

Svaki dogovor je moguć naravno prema vašim potrebama.
Mi smo vama na usluzi “SUNCE” Kućna pomoč i njega
SARAJEVO BiH