Sunce Usluge kućne pomoći i njege (u daljnjem tekstu: Sunce); Josipa Vancaša br.17  71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina kao voditelj obrade vaših ličnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istoj dostavljaju kada koriste web stranicu https://suncekucnapomocinjega.com. i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade ličnih podataka u pružanju svojih usluga. Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na ličnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.


KAKO PRIKUPLJAMO LIČNE PODATKE

Sunce Usluge kućne pomoći i njege prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

  • Ako nas izravno kontaktirate putem internetske stranice Sunce Usluge kućne pomoći i njege kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
  • Ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
  • Ako ste mlađi od 18 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili staratelja.

KAKO SE VAŠI PODACI MOGU KORISTITI

Korištenje ličnih podataka u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu ličnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obaveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa Sunce Usluge kućne pomoći i njege koristi za promovisanje i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih klijenata odmjerena su u odnosu na interes Sunce Usluge kućne pomoći i njege da obrađuje podatke u navedenu svrhu. Sunce Usluge kućne pomoći i njege će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama,kao i informacije o istoriji vas, kao klijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju garancije ili tehničke podrške za izvršene usluge.

Lični podaci mogu se prenositi trećim stranama pod slovom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge.

Sunce Usluge kućne pomoći i njege se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših ličnih podataka kako bi Vas informisali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima naših usluga, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu saglasnost.

Saglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Pružanje ličnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.


KAKO ČUVAMO SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

  • Strogo ograničen lični pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
  • Sigurni prijenos prikupljenih podataka,
  • Postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
  • Trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Sunce Usluge kućne pomoći i njege poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Lične podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici https://suncekucnapomocinjega.com , dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu snimke nalaza i slično. Svrhe koje Sunce Usluge kućne pomoći i njege može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših ličnih podataka te s istima postupati u skladu s opštim uredbama o zaštiti podataka i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene lične podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih klijenata ili potencijalnih klijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati lične podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Sunce Usluge kućne pomoći i njege i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših ličnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Sunce Usluge kućne pomoći i njege  informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od ličnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Sunce Usluge kućne pomoći i njege traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Sunce Usluge kućne pomoći i njege čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u BiH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.


Lični podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.