Usluge kućne pomoći i njege

starijim,bolesnim,nepokretnim,dementnim kao i svim

ostalim osobama koje imaju potrebu za uslugama koje

pružamo

 

-SARAJEVO  BiH-

Neka vaši voljeni budu naša briga.!!!

 

Pomoć i briga o starijim osobama,Ovu vrstu usluga nudimo na 4,6 sati rada dnevno

Pružamo usluge pomoći u kući, podrazumjeva i brigu o starim, bolesnim invalidnim osobama u savakodnevnom fukcionisanju,kao i obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova u kao i van kuće.

Poslove i zadatake pomoći u kući provodi tim zaposlenika, različitog profila stručnosti i zanimanja, a u skladu sa potrebama i zahtjevu korisnika ovih usluga ( gerontodomaćice,njegovateljica, kućni majstor, frizer, spremačica…).

Za pomoč u kući na 4 sata dnevnog rada ,rade naše Gerontodomaćice

Za 6 sati dnevnog rada za bolesne,invalidne osobe i osobe sa demencijom rade naše njegovateljice sa iskustvom u radu


Usluge kućne njege pomoći i brige
hronično(bolesnim) nepokretnim polupokretnim kao i dementnim osobama na 8,10,12,i 24 sata dnevnog rada

Usluge kućne njege i pomoć u kući, podrazumjeva njegu i brigu o starim i bolesnim i dementnim osobama u njihovim domovima – kućna njega.

Naše njegovateljice i medicinske sestre imaju veliko znanje stečeno iskustvom u radu, o raznim promjenama koje prate starost i bolest

Kod nepokretnih bolesnika, pružamo svakodnevnu brigu o tijelu oboljelog, što podrazumjeva: buđenje, umivanje, oblačenje (ili presvlačenje pelena), spremanje i davanje doručka, davanje prepisane terapije(lijekova).

Kod polupokretnih ili nepokretnih… namještanje u odgovarajući ležeći ili sejdeći položaj, ustajanje iz kreveta.

Kod polupokretnih ili nepokretnih bolesnika određivanje nedjeljnog plana za kupanje bolesnika u krevetu ili odvođenje u kupatilo, pranje kose, siječenje noktiju, mjenjanje posteljine …i sl.

Svakodnevna briga o cijelom tijelu starih i bolesnih ljudi je važna da bi se spriječio dekubitus (kod dužeg ležanja), i da bi se bolesnik bolje osjećao. Briga o tijelu je sastavni dio motivacije pacijenta, lakše prevazilazi zbunjenost, agresiju, depresiju, bol…

Za tu vrstu usluga rade naše njegovaeljice sa dugogodišnjem iskustvu u radu i naše Medicinske sestre po potrebi


Za sve ostale usluge možete pogledati na našoj web stranici


Pozovite za više informacija o cijenama i detaljnog dogovora (dolazimo na kućnu adresu)

na br mob:062 939 404 ili 062 421 437 Vibera WhatsApp ili na
e-mail: kucnapomocinjegasunce@gmail.com
ponuđene vam kontakt forme(obrasca)

U vašoj poruci napišite nam nešto više o bolesti pacijeta i gdje se nalazi Grad, Mjesto, Naselje i godine pacijenta.

Svaki dogovor je moguć naravno prema vašim potrebama.
Mi smo vama na usluzi “SUNCE Kućna pomoč i njega”
SARAJEVO BiH