Osoblje Tima kućne pomoći i njege Sunce je stručno tu su kad ih zatrebamo,sve je uredno. Ja sam zadovoljna, preporučila bi ih svakome.Jer su odgovorni i njihov medicinsko osoblje je stručno u svom radu.

Fazlić Adela  Minhen